ÇOK KAPSAMLI YETİŞKİN ACİL BECERİLERİ EĞİTİM MANKENİ

SİM - MOD / (KOD:ET) ACİL EĞİTİM MODELLERİ / ÇOK KAPSAMLI YETİŞKİN ACİL BECERİLERİ EĞİTİM MANKENİ

ÇOK KAPSAMLI YETİŞKİN ACİL BECERİLERİ EĞİTİM MANKENİ

 
Tam kapsamlı bir acil durum beceri eğitim sistemidir. ET/50D, tüm fonksiyonlarının yanı sıra hastane acil eğitiminin genişletilmesine odaklıdır. Model, birden fazla arteriyel nabız muayenesi, spontane solunum, yaygın klinik ponksiyon eğitimi ve destek muayenesinde rol oynayabilir. Hastane öncesi ve hastane içerisindeki tüm vücut sinyallerini, tedavi ölçümlerini ve acil hastaların muayenelerini simüle edebilir.
Model; solunum, kardiyoloji, nöroloji, genito üriner cerrahi, genel cerrahi, farmakoloji, hemşirelik, anestezi, acil tıp, yoğun bakım bölümlerinde ve askeri birimlerde sağlık eğitimi amaçlı kullanılabilir.
CPR ve ECC için 2015 AHA (American Heart Association) kılavuz standartlarına uygundur.

Boyutlar:
Boy: 165 cm En: 40 cm Ağırlık: 17 kg

Özellikler:
1. Özel beceriler eğitimi.
     a. CPR acil becerisi.
     b. Entübasyon eğitimi.
     c. AED kullanım eğitimi.
     d. Kalp ritmi saptama eğitimi.
     e. Defibrilasyon makinesi kullanım eğitimi.
     f. Enjeksiyon pompası kullanım eğitimi.
     g. Transfüzyon pompası kullanım eğitimi.
2. ACLS eğitimi.
     a. Ayarlanabilir fiziksel bulgular parametresi
     b. Simülatif havayolu yönetimi.
     c. Oskültasyon pratiği.
     d. Kardiyak ritim değişikliği.
     e. Defibrilasyon ve pacing.
     f. EKG verileri monitörden izlenebilir.
     g. Tedavi yöntemleri eğitimi.
     h. Rapor izlemi.
3. Profesyonel acil vaka eğitimi.
4. Profesyonel acil vaka değerlendirmesi.

Sistem Ayarları:
1. Gelişmiş acil eğitimi senaryo düzenleme yazılımı.
2. Sistem fonksiyonları tanıtımı.
3. Ana arayüz tanıtımı.
4.Vaka düzenleme tanıtımı.
5.  Vaka düzenleme örnekleri.
6.  Simülatif fiziksel bulguların monitörize yazılımı.
7.  Kol intravenöz enjeksiyon uygulaması.
8.  Laterofemoral bölge subkutan enjeksiyon uygulaması.
9.  Kan basıncı (BP) ölçümü.

Fonksiyonlar:
★ Bu işaret mankenin ancak isteğe bağlı aksesuarlarla birlikte kullanıldığında fonksiyonlarının çalıştırılabilir olduğunu belirtir.

Baş ve Boyun:
1. Hayati işaretler simülasyonu; pupilla değerlendirmesi, CSTN sahte renk ile pupilla görüntüleyen LCD, 65K renk, RGB, 1-9 mm çap oranı, normal, midriyazis ve miyozis gibi farklı pupilla durumları, spontane karotis arter nabzı, hastanın inlemesi, öksürme ve kusma sesleri simülasyonları.
2. Solunum modu; normal solunum, içini çekerek soluma, Cheyne-Stokes solunum, Kussmaul-Kien solunum ve Biot solunum.
3. Gerçekçi spontane solunum; solunum esnasında göğüs hareketleri izlenebilir, nefes sıklığı ve derinliği ayarlanabilir.
4. Hava yolu yönetimi; standart oral ve nazal entübasyon, trakeotomi, baş eğme ve çene itme ile havayolu açıklığı, dişler üzerinde baskı varsa sesli uyarı ile geribildirim, oskültasyon ile entübasyon konumunu tespit etmek, çene kilitlenmesi, faringeal ödem, laringospazm, unilateral ve bilateral pulmoner tıkanıklığı, hava yolu tıkanıklığı vb. olaylar simüle edilebilir.
Göğüs ve Karın:
1. CPR operasyon eğitimi; ağızdan ağıza, ağızdan buruna, balon valf maske (BVM)den ağıza gibi birçok havalandırma yolu sunar. Havayolu açıklığı, inflasyon zamanı, frekansı ve hacmini ve kompresyon zamanı, frekansı, pozisyonu ve derinliğini elektronik monitörde gösterir. Suni solunum ve göğüs basıncı oranının otomatik olarak gerçek zamanlı verilerini sunar. Başarılı kurtarma sonrasında karotis arter nabzı ve pupilla normale döner ve sesli uyarı verir.
     ★ Gerçek defibrilasyon ve pacing; gerçek defibrilasyon başarısını elde etmek için defibrilasyon pacerlarının farklı türleri kullanılabilir.
     ★ Simülatif defibrilasyon ve pacing; multimedya animasyon, medikal defibrilatörün çalışma sürecini görüntüler, defibrilasyon ve pacingi başarmak için, ET/85 simülatif defibrilasyon pacer ile kullanılır, defibrilasyon enerjisi seçilir, maksimum enerji 360 J'dur.
     ★ Gerçek AED; AED operasyonlarını başarmak için AED' nin farklı tipleri ile kullanılabilir.
     ★ Simülatif AED; multimedya animasyon AED operasyon sürecini görüntüler, AED eğitimini tamamlamak için ET/86A otomatik eksternal defibrilasyon makinesi ile birlikte kullanılabilir; elektrot düğme tüm süreç boyunca sesli uyarı verir; eğer defibrilasyon gerekirse, otomatik olarak kalp ritmi belirleme ve analizi, elektronik düğme ile sağlanır.
     ★ Gerçek EKG monitörü; gerçek EKG izlemi için, farklı üreticilerin EKG monitör türlerini destekler.
     ★ Simülatif EKG monitörü; parmak başından alınan kanın oksijen oranını izler; ET/84 simülatif multi-parametre EKG monitörünün kullanılmasıyla simülatif EKG monitörü elde edilebilir, binlerce EKG mevcuttur. Simülatif multi-parametre monitörü LCD ekranda (sadece eğitim amaçlı); 2 EKG, kan oksijen saturasyonu, solunum, CO2, BP (arteriyel kan basıncı, santral venöz basınç, pulmoner arter basıncı, non-invaziv BP), kardiyak debi gibi bulgular görüntülenebilir.
2. Oskültasyon; normal ve anormal kalp, solunum ve bağırsak sesleri gibi onlarca sesi sağlar.
3. Delinme; torasik ponksiyon, kemik iliği ponksiyon uygulanabilir.

Ekstremiteler:
     ★ BP ölçümü, intra venöz enjeksiyon ve m. vastus lateralise intramusküler enjeksiyon uygulanabilir, son derece gerçekçi kol damarı vardır, deri ve kan damarı değiştirilebilir.

Yazılım:
1. Simülatif enjeksiyon pompası / infüzyon pompası kullanımı; multimedya animasyon, enjeksiyon pompası ve infüzyon pompası operasyon prosedürlerini göstermektedir, ilaçlar operasyon esnasında seçilebilir.
2. EKG destekleyici eğitim ve muayene, acil senaryoları, vakalar, CPR eğitimi ve sınavı yapılabilir.
3. Acil senaryoları yazı eğitimi / değerlendirme; düzinelerce kullanılabilir acil senaryoları, kapsamlı VF, nabız alınamayan VT, nabız alınamayan EKG aktivitesi, ventriküler asistoli, akut koroner sendrom, bradikardi, dengesiz taşikardi, stabil taşikardi, akut inme ve diğer acil kalp vakalarını kapsar. Bu özellikler hekimlerin acil operasyon uygulamalarında farklı kardiyak hastalıkların prosedürlerini pratik yapmada yardımcı olacaktır.
4. Çoklu ilaç tedavisi ve tipik aksiler muayene, göğüs röntgeni, ultrason EKG ve 12-lead EKG vb. sağlar.
5. Senaryo / vaka düzenleme, birden fazla ortak vakaları sağlar, canlı animasyon gerçek acil senaryolarının yeniden tekrarlanmasını sağlar; acil durumları kullanıcı kendine göre düzenleyebilir, patogenetik durum değişiklikleri ve öğrencilerin çalışma süreci yazılım tarafından kaydedilir.
6. PETCO2 operasyonu; trakeal entübasyon konumunu doğrular ve resüsitasyon işleminin geçerliliğini monitörize eder.

İsteğe Bağlı Verilen Malzemeler:
1.   Gerçek kardiyak defibrilasyon pacer.
2.   ET/85 simülatif kardiyak defibrilasyon pacer.
3.   Gerçek AED.
4.   ET/86A otomatik dış defibrilasyon simülatörü.
5.   Gerçek EKG monitör.
6.   ET/82 simülatif multi-parametre EKG monitör.
7.   Video izleme ekipmanları.
8.   Bilgisayar.
9.   Bilgisayar kontrol konsolu.
10. Paslanmaz çelik kontrol konsolu.
11. Operasyon kurtarma konsolu.

Maketle Birlikte Verilenler:
1.   Yüksek akıllı dijital kapsamlı yetişkin acil durum becerileri eğitim sistemi (1 adet).
2.   Elbiseler (1 adet).
3.   Tek kullanımlık CPR solunum maskesi (50 adet).
4.   Laringoskop (1 adet).
5.   Modüller ve göğüs derisi (1 adet).                                                                         
6.   Enjeksiyon blokları (deltoid, önkol, opisthenar ve lateral vastus) (Her birinden 2 adet).
7.   Kalça enjeksiyon bloğu (1 adet).
8.   Kemik iliği ponksiyon modülü (1 adet).
9.   Uyluk atardamarı modülü (1 adet).
10.  Oskültasyon göğüs derisi (1 adet).
11. Ponksiyon ve transfüzyon seti (1 adet).
12. Nazal besleme tüpü, oksijen alım tüpü (1 adet).
13. Yetişkin trakea kanülü (manyetizma) (1 adet).
14. Yetişkin trakeotomi kanülü (1 adet).
15. Büret tipi transfüzyon sistemi (1 adet).
16. Transfüzyon torbası (200 ml) (1 adet).
17. Transfüzyon torbası (1200 ml) (1 adet).
18. Simülatif kurutulmuş kan (50 g) (1 adet).
19. Mesane yıkama idrar torbası (1 adet).
20. Şırınga (50 ml, 5 ml) (1 adet).
21. Turnike (1 adet).
22. Kauçuk boru klipsi (4 adet).
23. Tek kullanımlık su geçirmez bez ped (1 adet).
24. Torasentez için iğne (1 adet).
25. Değiştirilebilir parçalar (1 adet).
26. Trakea kanülü için değiştirilebilir laminasyon (10 adet).
27. Pompa ve bağlantı tüpü (2 adet).
28. Değiştirilebilir CPR hava torbası (2 adet).
29. Pnömotoraks ponksiyonu için değiştirilebilir parçalar (2 adet).
30. Torakosentez için değiştirilebilir parçalar (2 adet).
31. Çok amaçlı adaptör (1 adet).
32. 1-9 pinli data kablosu (1 adet).
33. 2-25 pimli paralel kablo (1 adet).
34. Simülatif elektronik stetoskop (1 adet).
35. Hava kompresörü (standart) (1 adet).
36. 3- ana elektrik hattı (1 adet).
37. #4 hava kompresörü ile manken bağlantısı için kablo (1 adet).
38. BP ölçüm cihazı (1 adet).
39. Kollu tansiyon aleti (1 adet).
40. Medikal stetoskop (1 adet).
41. #5 bağlantı kablosu (9 pin soket girişi bir tarafta, fiş diğer tarafta) (1 adet).
42. Kayganlaştırıcı (1 adet).
43. Kurulum CD si (1 adet).
44. Temizleme spreyi (2 adet).
45. Türkçe kullanım kılavuzu (1 adet).

 
 
 
 

Ürün Kodu : ET/50D

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ÜRÜNLER