(KOD:PE) FİZİKSEL MUAYENE EĞİTİM MODELLERİ

FİZİKSEL MUAYENE EĞİTİM MODELLERİ

DİJİTAL KONTROLLÜ OSKÜLTASYON SİMÜLATÖRÜ

PE/51

KARDİYOPULMONER OSKÜLTASYON EĞİTİM YELEĞİ

PE/56

SİMÜLATİF EKG MANKENİ

PE/58