(KOD:NS) HEMSİRELİK BECERİLERİ EĞİTİM MODELLERİ

HEMSİRELİK BECERİLERİ EĞİTİM MODELLERİ

GELİŞMİŞ ÇOK FONKSİYONLU HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ

NS/51

FONKSİYONEL HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ

NS/52

KAPSAMLI HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ

NS/53

TRAVMA HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ

NS/54

GELİŞMİŞ TRAVMA AKSESUARLARI

NS/55-20

GELİŞMİŞ HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ (ERKEK)

NS/56A

GELİŞMİŞ HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ (KADIN)

NS/56B

TEMEL HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ

NS/57

ÇOK FONKSİYONLU HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ (KADIN)

NS/58

TAM FONKSİYONLU YAŞLI HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ (ERKEK)

​NS/59A

TAM FONKSİYONLU YAŞLI HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ (KADIN)

NS/59B

GELİŞMİŞ BEBEK HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ

NS/62

GELİŞMİŞ TAM FONKSİYONEL ÜÇ YAŞ ÇOCUK HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ

NS/64

TAM FONKSİYONEL YENİDOĞAN HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ (BAKIM, CPR, OSKÜLTASYON)

NS/66

TAM FONKSİYONEL BEBEK HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ (BAKIM-CPR-OSKÜLTASYON)

NS/69

TAM FONKSİYONEL 1 YAŞ ÇOÇUK BAKIM MANKENİ (CPR, OSKÜLTASYON, DEFİBRİLASYON, PACİNG, EKG)

NS/73

TAM FONKSİYONEL BEŞ YAŞ ÇOCUK HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ (CPR, OSKÜLTASYON)

NS/75

ÇOK FONKSİYONEL 5 YAŞ ÇOCUK HEMŞİRELİK BAKIM MANKENİ (CPR, OSKÜLTASYON, DEFİBRİLASYON, PACİNG, EKG)

NS/76

BASİT TEMEL HEMŞİRELİK BAKIM MODELİ

​NS/77

NAZOGASTRİK BESLEME VE TRAKEAL ENTÜBASYON BAKIM EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

NS/78-1

NAZOGASTRİK BESLENME TRAKEAL BAKIM SİMÜLATÖRÜ

NS/79

GELİŞMİŞ PARENTERAL BESLENME BAKIM SİMÜLATÖRÜ

NS/80

ÇOK FONKSİYONLU ŞEFFAF GASTRİK LAVAJ EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

NS/81

SENGSTAKEN-BLAKEMORE TÜP EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

NS/81A

TRANSPARAN GASTRİK LAVAJ SİMÜLATÖRÜ (ÇOCUK)

NS/82

GELİŞMİŞ EMME EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

NS/83

YETİŞKİN TRAKEOTOMİ BAKIM SİMÜLATÖRÜ

NS/84

BEBEK TRAKEOTOMİ BAKIMI SİMÜLATÖRÜ

NS/85

ELEKTRONİK URETRAL KATETERİZASYON VE LAVMAN EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

NS/86

GELİŞMİŞ GİYDİRİLEBİLİR ERKEK ÜRETRAL KATETERİZASYON SİMÜLATÖRÜ

NS/87A

GELİŞMİŞ GİYDİRİLEBİLİR KADIN ÜRETRAL KATETERİZASYON SİMÜLATÖRÜ

NS/87B

ŞEFFAF ERKEK ÜRETRAL KATETERİZASYON SİMÜLATÖRÜ

NS/88A

ŞEFFAF KADIN ÜRETRAL KATETERİZASYON SİMÜLATÖRÜ

NS/88B

GELİŞMİŞ ERKEK ÜRETRAL KATETERİZASYON EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

NS/89A

GELİŞMİŞ KADIN ÜRETRAL KATETERİZASYON EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

NS/89B

OSTOMİ BAKIM SİMÜLATÖRÜ

NS/94

FARKLI DERECELERDE DEKÜBİTUS YARA BAKIM SİMÜLATÖRÜ

NS/95B

GELİŞMİŞ DİYABETİK AYAK BAKIM SİMÜLATÖRÜ

​NS/96

İNTRADERMAL ENJEKSİYON EĞİTİM KOLU

NS/97

IV EĞİTİM KOL SİMÜLATÖRÜ

NS/98A

ÇOK FONKSİYONLU IV EĞİTİM KOL SİMÜLATÖRÜ

NS/98B

TAM FONKSİYONLU IV EĞİTİM KOL SİMÜLATÖRÜ

NS/98C

ELEKTRONİK IV ENJEKSİYON EL SİMÜLATÖRÜ

NS/100A

GELİŞMİŞ YAŞLI VENÖZ PONKSİYON KOL EĞİTİM MODELİ

NS/101

GELİŞMİŞ İNTRAVENÖZ TRANSFÜZYON BACAK SİMÜLATÖRÜ

​NS/102

EL VE DİRSEK KOMBİNE İNTRAVENÖZ TRANSFÜZYON EĞİTİMİ MODELİ

​NS/103

YENİDOĞAN SKALP VENİPUNKTUR SİMÜLATÖRÜÜ

NS/104A

BEBEK SEFALİK VENİPUNKTÜR SİMÜLATÖRÜ

​NS/104B

DÖNER BEBEK VENİPUNKTÜR KAFA SİMÜLATÖRÜ

NS/104C

GELİŞMİŞ BEBEK VENİPUNKTÜR BACAK SİMÜLATÖRÜ

​NS/105

GELİŞMİŞ BEBEK ERİŞİM SİMÜLATÖRÜ

​NS/106

GELİŞMİŞ PEDİATRİK VENİPUNKTÜR KOL SİMÜLATÖRÜ

NS/107

GELİŞMİŞ KÜÇÜK ÇOCUK VENİPUNKTÜR KOL SİMÜLATÖRÜ

​NS/108

ÇOCUK IV EĞİTİM KOLU SİMÜLATÖRÜ

NS/109

IV ENJEKSİYON EĞİTİM SETİ

NS/110A

IV ENJEKSİYON EĞİTİM PEDİ

NS/110E

DÖNEBİLEN RADYAL ARTER PONKSİYON KOL SİMÜLATÖRÜ

NS/111A

ARTERİYEL KOL SİMÜLATÖRÜ

NS/111B

GELİŞMİŞ BEBEK ARTER ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ

​NS/112

GELİŞMİŞ BEBEK ARTER PONKSİYON EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

​NS/113

ELEKTRONİK KALÇA İNTRAMUSKÜLER ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ

NS/114A

GELİŞMİŞ KALÇA İNTRAMUSKÜLER ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ

NS/114B

GELİŞMİŞ INTRAMUSKÜLER ENJEKSİYON EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

NS/114C

KALÇA İNTRAMUSKÜLER ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ

​NS/114D

ÜST KOLA İNTRAMUSKÜLER ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ

NS/115A

ALARM SİSTEMLİ ÜST KOL İNTRAMUSKÜLER ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ

NS/115B

ÇOK FONKSİYONLU İNTRAMUSKÜLER ENJEKSİYON EĞİTİM PEDİ

NS/116A

İNTRAMUSKÜLER ENJEKSİYON EĞİTİM SETİ (10 PARÇA)

NS/116B

GELİŞMİŞ İNSÜLİN ENJEKSİYON EĞİTİM PEDİ

​NS/117

GELİŞMİŞ TANSİYON ÖLÇÜM EĞİTİM KOLU SİMÜLATÖRÜ

NS/118

DİŞ BAKIM SİMÜLATÖRÜ

​NS/119

GELİŞMİŞ VENÖZ PONKSİYON ENJEKSİYON EĞİTİM KOLU MODELİ

NS/120

DEKÜBİTUS EVRİM SİMÜLATÖRÜ

​NS/121

ÇİÇEK VİRÜSÜ LEZYON MODÜLLERİ

​NS/122

ÇOCUK LAVMAN EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

​NS/123

ÇOCUK NAZOGASTRİK ENTÜBASYON EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

NS/124

ÇOCUK TORASENTEZ PONKSİYON EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

NS/125

ÇOCUK ABDOMİNOSENTEZ EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

​NS/126

ÇOCUK ÜRETRAL KATETERİZASYON EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

​NS/127

TAM FONKSİYONEL YAŞLI HEMŞİRELİK BAKIM VE CPR MANKENİ (ERKEK)

NS/128