(KOD:CT) KLİNİK EĞİTİM MODELLERİ

KLİNİK EĞİTİM MODELLERİ

GELİŞMİŞ KAPSAMLI PONKSİYON BECERİLERİ EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

CT/50B

SANTRAL VENÖZ KATETERİZASYON VE INTRAMUSKULER ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ

CT/51A

SANTRAL VENÖZ KATETERİZASYON SİMÜLATÖRÜ

CT/51B

SANTRAL VENÖZ KATETERİZASYON SİMÜLATÖRÜ

CT/51C

GELİŞMİŞ YENİDOĞAN PERİFERİK VE SANTRAL VEN ENTÜBASYON SİMÜLATÖRÜ

CT/51D

SANTRAL VENÖZ KATETER MÜDAHALE SİMÜLATÖRÜ

CT/51E

PNÖMOTORAKS EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

CT/52

PERİTON DİYALİZ SİMÜLATÖRÜ

CT/54

GELİŞMİŞ YENİDOĞAN LUMBAL PONKSİYON SİMÜLATÖRÜ

CT/55B

KEMİK İLİĞİ PONKSİYONU VE FEMORAL DAMARA GİRME SİMÜLATÖRÜ

CT/56A

GELİŞMİŞ ELEKTRONİK OMUZ EKLEM BOŞLUĞU ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ

CT/57

GELİŞMİŞ ELEKTRONİK DİRSEK EKLEM BOŞLUĞU ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ

CT/58

GELİŞMİŞ ELEKTRONİK DİZ EKLEM BOŞLUĞU ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ

CT/59

PROSTAT MUAYENE SİMÜLATÖRÜ

CT/60

GELİŞMİŞ CERRAHİ SÜTUR KOL MODELİ

CT/61A

GELİŞMİŞ CERRAHİ SÜTUR BACAK MODELİ

CT/61B

​GELİŞMİŞ SÜTÜR EĞİTİM SETİ

CT/61C

​SÜTUR EĞİTİM PARÇASI

CT/61C-1

SÜTUR EĞİTİM PARÇASI (GİYİLEBİLİR)

CT/61C-2

VASKÜLER LİGASYON SİMÜLATÖRÜ

CT/64-1

​VEN KESİ SİMÜLATÖRÜ

CT/65-1

GELİŞMİŞ KAPSAMLI CERRAHİ BECERİLERİ EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

CT/65

GELİŞMİŞ TROCHAR EĞİTİM SİMÜLATÖRÜ

​CT/67

CERRAHİ SÜTUR VE SARGI SİMÜLATÖRÜ

CT/68

GELİŞMİŞ RETİNOPATİNİN OKÜLER MUAYENE SİMÜLATÖRÜ

CT/71

GELİŞMİŞ KULAK MUAYENE SİMÜLATÖRÜ (14 LEZYON)

CT/73

GELİŞMİŞ BURUN KANAMA SİMÜLATÖRÜ

​CT/74

KARIN KESME VE SİMÜLATÖR DİKİMİ

CT/76

GELİŞMİŞ REKTAL MUAYENE SİMÜLATÖRÜ

CT/78

GELİŞMİŞ KULAK YIKAMA SİMÜLATÖRÜ

CT/79

GELİŞMİŞ KULAK DİAGNOSTİK SİMÜLATÖRÜ

CT/80

TESTİS MUAYENE MODELİ

CT/81

AYAK BİLEĞİ EKLEM ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ

CT/83

BİLEK EKLEM ENJEKSİYON SİMÜLATÖRÜ

​CT/84

BİLEK ARTROSKOPİ MODELİ

CT/85