GELİŞMİŞ REKTAL MUAYENE SİMÜLATÖRÜ

SİM - MOD / (KOD:CT) KLİNİK EĞİTİM MODELLERİ / GELİŞMİŞ REKTAL MUAYENE SİMÜLATÖRÜ

GELİŞMİŞ REKTAL MUAYENE SİMÜLATÖRÜ

Model, gelişmiş rektal muayene için üretilmiştir. Rektal palpasyon, BPH muayenesi için en kolay ve gerekli yöntemdir. Eğitmenler için prostat muayenesini öğretmek için en kullanışlı modeldir. Eğer tıp öğrencileri prostat muayenesinde iyi olurlarsa, prostat kanseri erken safhalarda teşhis edilir ve hastaların hayatta kalma şansı artar. Simülatör; anüs, rektum ve prostat bezlerinin açık anatomik yapısını içerir. Gerçekçi görünüm ve değiştirilebilir parçalar şeklindedir. Kalıplama yöntemiyle özel plastik üretilmiştir.
Model; tıp fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, sağlık meslek yüksekokulları, hastaneler, sağlık meslek liseleri, sağlık ile ilgili bütün eğitim alanlarında kullanmak ve eğitim vermek için uygundur.

Boyutlar:
Boy: 48 En: 37 cm Ağırlık: 2,65 kg

Fonksiyonları:
1.   Prostat Rektal Palpasyon Modülü (4 Parça/Kit).

Prostat Palpasyonu:
    #1 Normal Prostat: 4 cm transvers çaplı, 3 cm vertikal çaplı ve 2 cm anteroposteriyor çaplı kestane büyüklüğündeki prostatı simüle eder.
    #2 Tek taraflı iyi huylu BPH: Sol prostat bezinin 1. evre hiperplazisi, normalden 1,5-2 kat daha büyük, güvercin yumurtası boyunda ve medyan sulkusta sığdır. 
    #3 Çift taraflı BPH: Sol prostat bezinde 2. derece hiperplazi, hafif genişleme, normalden 2-3 kat daha geniş, yumurta şeklinde ve prostatın sulcus medianus'u kaybolmuştur. Sağ prostat bezinde 3. derece hiperplazi, şiddetli genişleme, normalden 3-4 kat daha büyük, ördek yumurtası boyutunda, prostat tabanı palpasyon yapılamaz.
    #4 Malin prostatik karsinoma: Çift taraflı, prostatın sol lobunun üst yüzeyinde 2 cm'lik sert nodül palpe edilir. Bu karsinomanın başlangıç safhasını simüle eder. Prostat bezinin sağ tarafında nodül genişlemesi, bez yüzeyinde 3 cm sert kitle vardır. Bu karsinomanın orta derece gelişmiş safhasını simüle eder. Sağ bez, tamamen karsinoma ile yer değiştirmiştir. Bu karsinomanın geç gelişmiş safhasını simüle eder.
2.   Prostat Rektal Muayene Modülü (4 Parça/Kit).

Rektal palpasyon:
    #1 Normal rektum.
    #2 Rektal polip: Genel olarak soliter, polip genellikle saplı olup yuvarlak veya oval, büyük veya küçük, yaklaşık 2 cm çapındadır.
    #3 Rektal kanser: A (erken evre): Sol rektal duvarın yüzeyinde 2 cm'lik sert nodül palpe edilir. Bu durum rektal kanserin başlangıç safhasını simüle eder.
    #4 Rektal kanser: B (Son evre): Rektal duvarın sağ tarafında, düzensiz ve sert doku yüzeyi ile 4 cm kitle palpe edilir. Rektal duvar, karsinoma ile tamamen yer değiştirmiştir. Bu durum, rektal kanserin son evresini simüle eder.
3.   Uygun enema.
4.   Prostat rektal palpasyon modülünün parçalarını değiştirmek kolaydır.

Maketle Birlikte Verilenler:
1.   Prostat muayene model bölümleri #1, #2, #3, #4 (1 adet).
2.   Taşıma çantası (1 adet).
3.   Temizleme spreyi (2 adet).
4.   Türkçe kullanım kılavuzu (1 adet).
 

Ürün Kodu : CT/78

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ÜRÜNLER